Σε ποιες ομάδες απευθυνόμαστε

Σε οποιαδήποτε συλλογικότητα/ομάδα/συνέλευση που λειτουργεί οριζόντια και αντιεραρχικά. Ουσιαστικά το σύνολο που περικλείει η πολιτική δημοσίευσης. Θέλουμε η διαδικασία αυτή να είναι απρόσωπη ή αυτοματοποιήμενη.
Σαφώς και η επικοινωνία, ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων έχουν θέση, μα όσον αφορά τις δημοσιεύσεις η επιλογή της ανωνυμίας είναι δικαίωμα επιλογής.