Σεπ
23
Κυ
Αργυρούπολη: Δανειστική Βιβλιοθήκη και Κινηματικό Βιβλιοπωλείο
Σεπ 23 @ 19:00 – 21:00

Εδώ και κάποιο διάστημα λειτουργεί ανοιχτή δανειστική βιβλιοθήκη ενώ έχει αρχίσει τη λειτουργία του και το κινηματικό βιβλιοπωλείο. Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή κάθε Κυριακή 19:00 – 21:00 και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στο στέκι.

Το σκεπτικό πίσω από τη δημιουργία της βιβλιοθήκης

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ

Κινούμενοι/ες μέσα στο ανταγωνιστικό κίνημα αντιλαμβανόμαστε ότι για να πολεμήσουμε ένα σύστημα που παράγει εκμετάλλευση και καταπιέσεις, ένα σύστημα που έχει την ιδεολογική ηγεμονία, πρέπει πρώτα να το κατανοήσουμε.

Στήσαμε λοιπόν, αυτή τη βιβλιοθήκη με το σκεπτικό ότι ένας αυτοδιαχειριζόμενος χώρος που προσδοκεί να αποτελέσει κύτταρο ριζοσπαστικής σκέψης, ρήξης, άρνησης και δημιουργίας πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα της ατομικής και συλλογικής αυτομόρφωσης. Ελπίζουμε η ελεύθερη διακίνηση τόσων βιβλίων (πολιτικής σκέψης, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, φιλοσοφίας κλπ) να αποτελέσει αφορμή για να διαβάσουμε και να ψαχτούμε περισσότερο.

Είμαστε οι τελευταίοι/ες που θα πούμε ότι η γνώση προέρχεται αποκλειστικά μέσα από το διάβασμα υποτιμώντας έτσι την εμπειρία που αποκομίζουμε μέσα από την καθημερινή μας τριβή με τους αγώνες και την παρουσία μας στους δρόμους. Παρόλ αυτά, η μελέτη και η συζήτηση δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουμε τους οριζόντες μας και να βελτιώσουμε την αναλυτική μας ικανότητα.

Μια ανοιχτή δανειστική βιβλιοθήκη δείχνει στη πράξη ότι η γνώση δεν βρίσκεται μόνο σε πανεπιστήμια και βιβλιοπωλεία αλλά και σε χώρους χωρίς τους αποκλεισμούς που κουβαλάει η ακαδημαϊκή ταυτότητα και το εμπόρευμα. Η διαδικασία του στησίματος και λειτουργίας μιας βιβλιοθήκης είναι μια διαδικασία επίπονη που δεν τελειώνει ποτέ. Ευελπιστούμε οι άνθρωποι να σεβαστούν την συλλογική δουλειά που έχει πέσει, να συνεισφέρουν με βιβλία και κινηματικό υλικό και να εμπλακούν ενεργά στη λειτουργία της.

δομή βιβλιοθήκης υποστέγου
lib_ypostego@espiv.net

Διαδικασία Δανεισμού: Επιλέγουμε βιβλίο γράφουμε τα απαραίτητα στο τετράδιο δανεισμού κατά την επιστροφή το αφήνουμε στο «ράφι επιστροφής» σημειώνουμε στο τετράδιο την ημερομηνία επιστροφής στην αντίστοιχη καταχώρηση
Χρόνος δανεισμού: 1 μήνας

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί να βρεθεί και ο κατάλογος των τίτλων που ανανεώνεται συνεχώς

Ο κατάλογος των διαθέσιμων τίτλων της βιβλιοθήκης

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Αργυρούπολης Υπόστεγο – 25ης Μαρτίου 38, Αργυρούπολη
ypostego.wordpress.com || ypostego@espiv.net

Σεπ
27
Πε
Ηράκλειο: Άνοιγμα του χώρου βιβλίου στην κατάληψη Ευαγγελισμου
Σεπ 27 @ 17:00 – 20:00

Άνοιγμα του χώρου βιβλίου στην κατάληψη Ευαγγελισμου κάθε Πέμπτη 5-8μμ

Το “κιτάπι” σαν ανοίξει…

Από τη δημιουργία της κατάληψης Ευαγγελισμού το 2003, ανέκυψε η ανάγκη λειτουργίας μιας ομάδας, με κύρια ενασχόλησή της τη διαχείριση του υπάρχοντος κινηματικού αρχειακού υλικού καθώς και την συγκρότηση δανειστικής βιβλιοθήκης. Η παρούσα σύνθεση της ομάδας, επιχειρώντας να ενδυναμώσει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά της, επέλεξε να επικεντρωθεί σε τρείς βασικούς τομείς: την συστηματική καταγραφή του αρχειακού υλικού, τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης, και τον εμπλουτισμό των υπό διακίνηση τίτλων. Το πάντρεμα ουσιαστικά τριών αλληλένδετων επί μέρους δομών, η σημασία καθεμιάς από τις οποίες δεν επιτρέπει την παραμικρή έκπτωση ή μεροληψία έναντι των υπολοίπων. Σε αυτή τη βάση, επενδύθηκε χρόνος και κόπος μηνών για την ολοκλήρωση -το Νοέμβρη του 2017- του νέου Χώρου Βιβλίου στο ισόγειο του κτηρίου για την κάλυψη μέρους των αναγκών της ομάδας.

Με την παρούσα σύνθεση της ομάδας βιβλίου/αρχείου “κιτάπι” καταλήξαμε στις βασικές αρχές και κατευθύνσεις βάσει των οποίων επιλέγουμε να λειτουργούμε και να πορευόμαστε. Λειτουργούμε αντιιεραρχικά μέσω της ισότιμης συμμετοχής κάθε μέλους της συνέλευσης στην λήψη αποφάσεων και στον σχεδιασμό της ρότας του εγχειρήματος. Είμαστε κομμάτι του αναρχικού- αντιεξουσιαστικού και ευρύτερου ανταγωνιστικού- ελευθεριακού κινήματος και όχι απλώς μια δομή ή μια ομάδα φιλολογικού χαρακτήρα ξεκομμένη από τις κινηματικές διαδικασίες. Η ύπαρξη και η λειτουργία της ομάδας σε καμία λοιπόν περίπτωση δεν θα μπορούσε να αρκεστεί στον ρόλο ενός “τροφοδότη” θεωρητικών εργαλείων και έτοιμων λύσεων για το κίνημα ή απλώς στην παροχή μιας στατικής υλικής υποδομής. Αντιθέτως, έχοντας ως κεντρική μας θεώρηση την αναγκαιότητα σύνδεσης θεωρίας και πράξης εντός του αναρχικού- αντιεξουσιαστικού κινήματος, οργανωνόμαστε εντός αυτού συμμετέχοντας ενεργά στις διεργασίες του.

Οι τίτλοι που φιλοξενούνται στον Χώρο Βιβλίου της ομάδας στηρίζονται στην επιλογή μας για ανάδειξη της πολυμορφίας του λόγου που παράγεται από διαφορετικά κομμάτια του κινήματος με στόχο την προώθηση του διαλόγου και την παραγωγική ζύμωση στο εσωτερικό του. Ταυτόχρονα, η δράση μας επιδιώκει την κοινωνικοποίηση των δομών μας και την δημιουργία πεδίων διαλόγου με τα κομμάτια των καταπιεσμένων που ανήκουν στο ίδιο ταξικό στρατόπεδο και βιώνουν τις ίδιες καταπιέσεις. Έτσι, η κοινωνική απεύθυνση, μέσω της όσο το δυνατόν ευρύτερης διάχυσης του λόγου και των προταγμάτων μας στην υπόλοιπη κοινωνία, φιλτράρει και αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε πράξης και επιλογής μας. Παράλληλα, πάγια επιλογή μας αποτελεί η έμπρακτη στήριξη του Ταμείου Αλληλεγγύης φυλακισμένων  και διωκόμενων αγωνιστών με στόχο την ηθική, υλική και πολιτική στήριξής τους.

Ισχυρό σύμμαχο στην στοχοθεσία μας αποτελεί ο εξαιρετικά μεγάλος πλούτος εκδόσεων από αυτοοργανωμένα και εκδοτικά κινηματικά εγχειρήματα, τα οποία και αποτελούν την κύρια πηγή των βιβλίων τόσο της δανειστικής βιβλιοθήκης όσο και των προς διάθεση τίτλων. Στόχο της ομάδας αποτελεί η συστηματική συλλογή αλλά και διακίνηση  ακόμη και μη κινηματικών τίτλων οι οποίοι κρίνουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία προβληματισμού για το εσωτερικό του κινήματος αλλά και μέσο που συμβάλλει στην ανοικτότητα  της κατάληψης και στην ευρύτερη διάδοση των αρχών και προταγμάτων μας στην κοινωνία. Βάσει αυτής της λογικής στοχεύουμε στον περεταίρω εμπλουτισμό των περίπου 2000 βιβλίων της δανειστικής βιβλιοθήκης και των 400 τίτλων που ήδη φιλοξενούνται από την ομάδα.

Όσον αφορά το αρχειακό υλικό, η συστηματική καταγραφή, ποσοτική και ποιοτική συλλογή, ανάδειξη και φυσικά ανάλυσή του δεν γίνεται υπό το πρίσμα μιας στείρας παρουσίασης γεγονότων και πράξεων, ούτε και προέρχεται από κάποια νοσταλγία και εξιδανίκευση για εκείνα που κάποτε συνέβησαν. Η ανάδειξη της ιστορικής μνήμης του κινήματος είναι απαραίτητη, όχι στην βάση τελεολογικών αναλύσεων για μια “ιστορία που επαναλαμβάνεται” (ακόμα και “ως φάρσα”), αλλά για την συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας σύνδεσης της ύπαρξής μας και την ένταξη των πράξεων και επιλογών μας εντός του ιστορικού συνεχούς, υπό το πρίσμα του οποίου οφείλουμε να παραδειγματιζόμαστε, να βελτιωνόμαστε, να σχεδιάζουμε, να πράττουμε, να νικάμε.

…οι θεωρητικοί που δε ζουν μία εξεγερτική ζωή
δε λένε τίποτα που να αξίζει να λεχθεί
και οι ακτιβιστές που αρνούνται να σκεφτούν κριτικά
δεν πράττουν τίποτα που να αξίζει να γίνει.
Ριζοσπαστική θεωρία είναι η σκέψη που ολοκληρώνεται
μέσα σε μια εξεγερτική ζωή και μαθαίνει
να εκφράζεται με ακρίβεια αλλά και ρευστότητα.

Όταν αναπτυχθεί κόβει σαν καλοακονισμένο μαχαίρι.

Ομάδα Βιβλίου/ Αρχείου “κιτάπι”, από την κατάληψη Ευαγγελισμού

Σεπ
30
Κυ
Αργυρούπολη: Δανειστική Βιβλιοθήκη και Κινηματικό Βιβλιοπωλείο
Σεπ 30 @ 19:00 – 21:00

Εδώ και κάποιο διάστημα λειτουργεί ανοιχτή δανειστική βιβλιοθήκη ενώ έχει αρχίσει τη λειτουργία του και το κινηματικό βιβλιοπωλείο. Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή κάθε Κυριακή 19:00 – 21:00 και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στο στέκι.

Το σκεπτικό πίσω από τη δημιουργία της βιβλιοθήκης

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ

Κινούμενοι/ες μέσα στο ανταγωνιστικό κίνημα αντιλαμβανόμαστε ότι για να πολεμήσουμε ένα σύστημα που παράγει εκμετάλλευση και καταπιέσεις, ένα σύστημα που έχει την ιδεολογική ηγεμονία, πρέπει πρώτα να το κατανοήσουμε.

Στήσαμε λοιπόν, αυτή τη βιβλιοθήκη με το σκεπτικό ότι ένας αυτοδιαχειριζόμενος χώρος που προσδοκεί να αποτελέσει κύτταρο ριζοσπαστικής σκέψης, ρήξης, άρνησης και δημιουργίας πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα της ατομικής και συλλογικής αυτομόρφωσης. Ελπίζουμε η ελεύθερη διακίνηση τόσων βιβλίων (πολιτικής σκέψης, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, φιλοσοφίας κλπ) να αποτελέσει αφορμή για να διαβάσουμε και να ψαχτούμε περισσότερο.

Είμαστε οι τελευταίοι/ες που θα πούμε ότι η γνώση προέρχεται αποκλειστικά μέσα από το διάβασμα υποτιμώντας έτσι την εμπειρία που αποκομίζουμε μέσα από την καθημερινή μας τριβή με τους αγώνες και την παρουσία μας στους δρόμους. Παρόλ αυτά, η μελέτη και η συζήτηση δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουμε τους οριζόντες μας και να βελτιώσουμε την αναλυτική μας ικανότητα.

Μια ανοιχτή δανειστική βιβλιοθήκη δείχνει στη πράξη ότι η γνώση δεν βρίσκεται μόνο σε πανεπιστήμια και βιβλιοπωλεία αλλά και σε χώρους χωρίς τους αποκλεισμούς που κουβαλάει η ακαδημαϊκή ταυτότητα και το εμπόρευμα. Η διαδικασία του στησίματος και λειτουργίας μιας βιβλιοθήκης είναι μια διαδικασία επίπονη που δεν τελειώνει ποτέ. Ευελπιστούμε οι άνθρωποι να σεβαστούν την συλλογική δουλειά που έχει πέσει, να συνεισφέρουν με βιβλία και κινηματικό υλικό και να εμπλακούν ενεργά στη λειτουργία της.

δομή βιβλιοθήκης υποστέγου
lib_ypostego@espiv.net

Διαδικασία Δανεισμού: Επιλέγουμε βιβλίο γράφουμε τα απαραίτητα στο τετράδιο δανεισμού κατά την επιστροφή το αφήνουμε στο «ράφι επιστροφής» σημειώνουμε στο τετράδιο την ημερομηνία επιστροφής στην αντίστοιχη καταχώρηση
Χρόνος δανεισμού: 1 μήνας

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί να βρεθεί και ο κατάλογος των τίτλων που ανανεώνεται συνεχώς

Ο κατάλογος των διαθέσιμων τίτλων της βιβλιοθήκης

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Αργυρούπολης Υπόστεγο – 25ης Μαρτίου 38, Αργυρούπολη
ypostego.wordpress.com || ypostego@espiv.net

Οκτ
4
Πε
Ηράκλειο: Άνοιγμα του χώρου βιβλίου στην κατάληψη Ευαγγελισμου
Οκτ 4 @ 17:00 – 20:00

Άνοιγμα του χώρου βιβλίου στην κατάληψη Ευαγγελισμου κάθε Πέμπτη 5-8μμ

Το “κιτάπι” σαν ανοίξει…

Από τη δημιουργία της κατάληψης Ευαγγελισμού το 2003, ανέκυψε η ανάγκη λειτουργίας μιας ομάδας, με κύρια ενασχόλησή της τη διαχείριση του υπάρχοντος κινηματικού αρχειακού υλικού καθώς και την συγκρότηση δανειστικής βιβλιοθήκης. Η παρούσα σύνθεση της ομάδας, επιχειρώντας να ενδυναμώσει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά της, επέλεξε να επικεντρωθεί σε τρείς βασικούς τομείς: την συστηματική καταγραφή του αρχειακού υλικού, τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης, και τον εμπλουτισμό των υπό διακίνηση τίτλων. Το πάντρεμα ουσιαστικά τριών αλληλένδετων επί μέρους δομών, η σημασία καθεμιάς από τις οποίες δεν επιτρέπει την παραμικρή έκπτωση ή μεροληψία έναντι των υπολοίπων. Σε αυτή τη βάση, επενδύθηκε χρόνος και κόπος μηνών για την ολοκλήρωση -το Νοέμβρη του 2017- του νέου Χώρου Βιβλίου στο ισόγειο του κτηρίου για την κάλυψη μέρους των αναγκών της ομάδας.

Με την παρούσα σύνθεση της ομάδας βιβλίου/αρχείου “κιτάπι” καταλήξαμε στις βασικές αρχές και κατευθύνσεις βάσει των οποίων επιλέγουμε να λειτουργούμε και να πορευόμαστε. Λειτουργούμε αντιιεραρχικά μέσω της ισότιμης συμμετοχής κάθε μέλους της συνέλευσης στην λήψη αποφάσεων και στον σχεδιασμό της ρότας του εγχειρήματος. Είμαστε κομμάτι του αναρχικού- αντιεξουσιαστικού και ευρύτερου ανταγωνιστικού- ελευθεριακού κινήματος και όχι απλώς μια δομή ή μια ομάδα φιλολογικού χαρακτήρα ξεκομμένη από τις κινηματικές διαδικασίες. Η ύπαρξη και η λειτουργία της ομάδας σε καμία λοιπόν περίπτωση δεν θα μπορούσε να αρκεστεί στον ρόλο ενός “τροφοδότη” θεωρητικών εργαλείων και έτοιμων λύσεων για το κίνημα ή απλώς στην παροχή μιας στατικής υλικής υποδομής. Αντιθέτως, έχοντας ως κεντρική μας θεώρηση την αναγκαιότητα σύνδεσης θεωρίας και πράξης εντός του αναρχικού- αντιεξουσιαστικού κινήματος, οργανωνόμαστε εντός αυτού συμμετέχοντας ενεργά στις διεργασίες του.

Οι τίτλοι που φιλοξενούνται στον Χώρο Βιβλίου της ομάδας στηρίζονται στην επιλογή μας για ανάδειξη της πολυμορφίας του λόγου που παράγεται από διαφορετικά κομμάτια του κινήματος με στόχο την προώθηση του διαλόγου και την παραγωγική ζύμωση στο εσωτερικό του. Ταυτόχρονα, η δράση μας επιδιώκει την κοινωνικοποίηση των δομών μας και την δημιουργία πεδίων διαλόγου με τα κομμάτια των καταπιεσμένων που ανήκουν στο ίδιο ταξικό στρατόπεδο και βιώνουν τις ίδιες καταπιέσεις. Έτσι, η κοινωνική απεύθυνση, μέσω της όσο το δυνατόν ευρύτερης διάχυσης του λόγου και των προταγμάτων μας στην υπόλοιπη κοινωνία, φιλτράρει και αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε πράξης και επιλογής μας. Παράλληλα, πάγια επιλογή μας αποτελεί η έμπρακτη στήριξη του Ταμείου Αλληλεγγύης φυλακισμένων  και διωκόμενων αγωνιστών με στόχο την ηθική, υλική και πολιτική στήριξής τους.

Ισχυρό σύμμαχο στην στοχοθεσία μας αποτελεί ο εξαιρετικά μεγάλος πλούτος εκδόσεων από αυτοοργανωμένα και εκδοτικά κινηματικά εγχειρήματα, τα οποία και αποτελούν την κύρια πηγή των βιβλίων τόσο της δανειστικής βιβλιοθήκης όσο και των προς διάθεση τίτλων. Στόχο της ομάδας αποτελεί η συστηματική συλλογή αλλά και διακίνηση  ακόμη και μη κινηματικών τίτλων οι οποίοι κρίνουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία προβληματισμού για το εσωτερικό του κινήματος αλλά και μέσο που συμβάλλει στην ανοικτότητα  της κατάληψης και στην ευρύτερη διάδοση των αρχών και προταγμάτων μας στην κοινωνία. Βάσει αυτής της λογικής στοχεύουμε στον περεταίρω εμπλουτισμό των περίπου 2000 βιβλίων της δανειστικής βιβλιοθήκης και των 400 τίτλων που ήδη φιλοξενούνται από την ομάδα.

Όσον αφορά το αρχειακό υλικό, η συστηματική καταγραφή, ποσοτική και ποιοτική συλλογή, ανάδειξη και φυσικά ανάλυσή του δεν γίνεται υπό το πρίσμα μιας στείρας παρουσίασης γεγονότων και πράξεων, ούτε και προέρχεται από κάποια νοσταλγία και εξιδανίκευση για εκείνα που κάποτε συνέβησαν. Η ανάδειξη της ιστορικής μνήμης του κινήματος είναι απαραίτητη, όχι στην βάση τελεολογικών αναλύσεων για μια “ιστορία που επαναλαμβάνεται” (ακόμα και “ως φάρσα”), αλλά για την συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας σύνδεσης της ύπαρξής μας και την ένταξη των πράξεων και επιλογών μας εντός του ιστορικού συνεχούς, υπό το πρίσμα του οποίου οφείλουμε να παραδειγματιζόμαστε, να βελτιωνόμαστε, να σχεδιάζουμε, να πράττουμε, να νικάμε.

…οι θεωρητικοί που δε ζουν μία εξεγερτική ζωή
δε λένε τίποτα που να αξίζει να λεχθεί
και οι ακτιβιστές που αρνούνται να σκεφτούν κριτικά
δεν πράττουν τίποτα που να αξίζει να γίνει.
Ριζοσπαστική θεωρία είναι η σκέψη που ολοκληρώνεται
μέσα σε μια εξεγερτική ζωή και μαθαίνει
να εκφράζεται με ακρίβεια αλλά και ρευστότητα.

Όταν αναπτυχθεί κόβει σαν καλοακονισμένο μαχαίρι.

Ομάδα Βιβλίου/ Αρχείου “κιτάπι”, από την κατάληψη Ευαγγελισμού

Οκτ
7
Κυ
Αργυρούπολη: Δανειστική Βιβλιοθήκη και Κινηματικό Βιβλιοπωλείο
Οκτ 7 @ 19:00 – 21:00

Εδώ και κάποιο διάστημα λειτουργεί ανοιχτή δανειστική βιβλιοθήκη ενώ έχει αρχίσει τη λειτουργία του και το κινηματικό βιβλιοπωλείο. Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή κάθε Κυριακή 19:00 – 21:00 και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στο στέκι.

Το σκεπτικό πίσω από τη δημιουργία της βιβλιοθήκης

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ

Κινούμενοι/ες μέσα στο ανταγωνιστικό κίνημα αντιλαμβανόμαστε ότι για να πολεμήσουμε ένα σύστημα που παράγει εκμετάλλευση και καταπιέσεις, ένα σύστημα που έχει την ιδεολογική ηγεμονία, πρέπει πρώτα να το κατανοήσουμε.

Στήσαμε λοιπόν, αυτή τη βιβλιοθήκη με το σκεπτικό ότι ένας αυτοδιαχειριζόμενος χώρος που προσδοκεί να αποτελέσει κύτταρο ριζοσπαστικής σκέψης, ρήξης, άρνησης και δημιουργίας πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα της ατομικής και συλλογικής αυτομόρφωσης. Ελπίζουμε η ελεύθερη διακίνηση τόσων βιβλίων (πολιτικής σκέψης, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, φιλοσοφίας κλπ) να αποτελέσει αφορμή για να διαβάσουμε και να ψαχτούμε περισσότερο.

Είμαστε οι τελευταίοι/ες που θα πούμε ότι η γνώση προέρχεται αποκλειστικά μέσα από το διάβασμα υποτιμώντας έτσι την εμπειρία που αποκομίζουμε μέσα από την καθημερινή μας τριβή με τους αγώνες και την παρουσία μας στους δρόμους. Παρόλ αυτά, η μελέτη και η συζήτηση δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουμε τους οριζόντες μας και να βελτιώσουμε την αναλυτική μας ικανότητα.

Μια ανοιχτή δανειστική βιβλιοθήκη δείχνει στη πράξη ότι η γνώση δεν βρίσκεται μόνο σε πανεπιστήμια και βιβλιοπωλεία αλλά και σε χώρους χωρίς τους αποκλεισμούς που κουβαλάει η ακαδημαϊκή ταυτότητα και το εμπόρευμα. Η διαδικασία του στησίματος και λειτουργίας μιας βιβλιοθήκης είναι μια διαδικασία επίπονη που δεν τελειώνει ποτέ. Ευελπιστούμε οι άνθρωποι να σεβαστούν την συλλογική δουλειά που έχει πέσει, να συνεισφέρουν με βιβλία και κινηματικό υλικό και να εμπλακούν ενεργά στη λειτουργία της.

δομή βιβλιοθήκης υποστέγου
lib_ypostego@espiv.net

Διαδικασία Δανεισμού: Επιλέγουμε βιβλίο γράφουμε τα απαραίτητα στο τετράδιο δανεισμού κατά την επιστροφή το αφήνουμε στο «ράφι επιστροφής» σημειώνουμε στο τετράδιο την ημερομηνία επιστροφής στην αντίστοιχη καταχώρηση
Χρόνος δανεισμού: 1 μήνας

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί να βρεθεί και ο κατάλογος των τίτλων που ανανεώνεται συνεχώς

Ο κατάλογος των διαθέσιμων τίτλων της βιβλιοθήκης

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Αργυρούπολης Υπόστεγο – 25ης Μαρτίου 38, Αργυρούπολη
ypostego.wordpress.com || ypostego@espiv.net

Οκτ
11
Πε
Ηράκλειο: Άνοιγμα του χώρου βιβλίου στην κατάληψη Ευαγγελισμου
Οκτ 11 @ 17:00 – 20:00

Άνοιγμα του χώρου βιβλίου στην κατάληψη Ευαγγελισμου κάθε Πέμπτη 5-8μμ

Το “κιτάπι” σαν ανοίξει…

Από τη δημιουργία της κατάληψης Ευαγγελισμού το 2003, ανέκυψε η ανάγκη λειτουργίας μιας ομάδας, με κύρια ενασχόλησή της τη διαχείριση του υπάρχοντος κινηματικού αρχειακού υλικού καθώς και την συγκρότηση δανειστικής βιβλιοθήκης. Η παρούσα σύνθεση της ομάδας, επιχειρώντας να ενδυναμώσει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά της, επέλεξε να επικεντρωθεί σε τρείς βασικούς τομείς: την συστηματική καταγραφή του αρχειακού υλικού, τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης, και τον εμπλουτισμό των υπό διακίνηση τίτλων. Το πάντρεμα ουσιαστικά τριών αλληλένδετων επί μέρους δομών, η σημασία καθεμιάς από τις οποίες δεν επιτρέπει την παραμικρή έκπτωση ή μεροληψία έναντι των υπολοίπων. Σε αυτή τη βάση, επενδύθηκε χρόνος και κόπος μηνών για την ολοκλήρωση -το Νοέμβρη του 2017- του νέου Χώρου Βιβλίου στο ισόγειο του κτηρίου για την κάλυψη μέρους των αναγκών της ομάδας.

Με την παρούσα σύνθεση της ομάδας βιβλίου/αρχείου “κιτάπι” καταλήξαμε στις βασικές αρχές και κατευθύνσεις βάσει των οποίων επιλέγουμε να λειτουργούμε και να πορευόμαστε. Λειτουργούμε αντιιεραρχικά μέσω της ισότιμης συμμετοχής κάθε μέλους της συνέλευσης στην λήψη αποφάσεων και στον σχεδιασμό της ρότας του εγχειρήματος. Είμαστε κομμάτι του αναρχικού- αντιεξουσιαστικού και ευρύτερου ανταγωνιστικού- ελευθεριακού κινήματος και όχι απλώς μια δομή ή μια ομάδα φιλολογικού χαρακτήρα ξεκομμένη από τις κινηματικές διαδικασίες. Η ύπαρξη και η λειτουργία της ομάδας σε καμία λοιπόν περίπτωση δεν θα μπορούσε να αρκεστεί στον ρόλο ενός “τροφοδότη” θεωρητικών εργαλείων και έτοιμων λύσεων για το κίνημα ή απλώς στην παροχή μιας στατικής υλικής υποδομής. Αντιθέτως, έχοντας ως κεντρική μας θεώρηση την αναγκαιότητα σύνδεσης θεωρίας και πράξης εντός του αναρχικού- αντιεξουσιαστικού κινήματος, οργανωνόμαστε εντός αυτού συμμετέχοντας ενεργά στις διεργασίες του.

Οι τίτλοι που φιλοξενούνται στον Χώρο Βιβλίου της ομάδας στηρίζονται στην επιλογή μας για ανάδειξη της πολυμορφίας του λόγου που παράγεται από διαφορετικά κομμάτια του κινήματος με στόχο την προώθηση του διαλόγου και την παραγωγική ζύμωση στο εσωτερικό του. Ταυτόχρονα, η δράση μας επιδιώκει την κοινωνικοποίηση των δομών μας και την δημιουργία πεδίων διαλόγου με τα κομμάτια των καταπιεσμένων που ανήκουν στο ίδιο ταξικό στρατόπεδο και βιώνουν τις ίδιες καταπιέσεις. Έτσι, η κοινωνική απεύθυνση, μέσω της όσο το δυνατόν ευρύτερης διάχυσης του λόγου και των προταγμάτων μας στην υπόλοιπη κοινωνία, φιλτράρει και αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε πράξης και επιλογής μας. Παράλληλα, πάγια επιλογή μας αποτελεί η έμπρακτη στήριξη του Ταμείου Αλληλεγγύης φυλακισμένων  και διωκόμενων αγωνιστών με στόχο την ηθική, υλική και πολιτική στήριξής τους.

Ισχυρό σύμμαχο στην στοχοθεσία μας αποτελεί ο εξαιρετικά μεγάλος πλούτος εκδόσεων από αυτοοργανωμένα και εκδοτικά κινηματικά εγχειρήματα, τα οποία και αποτελούν την κύρια πηγή των βιβλίων τόσο της δανειστικής βιβλιοθήκης όσο και των προς διάθεση τίτλων. Στόχο της ομάδας αποτελεί η συστηματική συλλογή αλλά και διακίνηση  ακόμη και μη κινηματικών τίτλων οι οποίοι κρίνουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία προβληματισμού για το εσωτερικό του κινήματος αλλά και μέσο που συμβάλλει στην ανοικτότητα  της κατάληψης και στην ευρύτερη διάδοση των αρχών και προταγμάτων μας στην κοινωνία. Βάσει αυτής της λογικής στοχεύουμε στον περεταίρω εμπλουτισμό των περίπου 2000 βιβλίων της δανειστικής βιβλιοθήκης και των 400 τίτλων που ήδη φιλοξενούνται από την ομάδα.

Όσον αφορά το αρχειακό υλικό, η συστηματική καταγραφή, ποσοτική και ποιοτική συλλογή, ανάδειξη και φυσικά ανάλυσή του δεν γίνεται υπό το πρίσμα μιας στείρας παρουσίασης γεγονότων και πράξεων, ούτε και προέρχεται από κάποια νοσταλγία και εξιδανίκευση για εκείνα που κάποτε συνέβησαν. Η ανάδειξη της ιστορικής μνήμης του κινήματος είναι απαραίτητη, όχι στην βάση τελεολογικών αναλύσεων για μια “ιστορία που επαναλαμβάνεται” (ακόμα και “ως φάρσα”), αλλά για την συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας σύνδεσης της ύπαρξής μας και την ένταξη των πράξεων και επιλογών μας εντός του ιστορικού συνεχούς, υπό το πρίσμα του οποίου οφείλουμε να παραδειγματιζόμαστε, να βελτιωνόμαστε, να σχεδιάζουμε, να πράττουμε, να νικάμε.

…οι θεωρητικοί που δε ζουν μία εξεγερτική ζωή
δε λένε τίποτα που να αξίζει να λεχθεί
και οι ακτιβιστές που αρνούνται να σκεφτούν κριτικά
δεν πράττουν τίποτα που να αξίζει να γίνει.
Ριζοσπαστική θεωρία είναι η σκέψη που ολοκληρώνεται
μέσα σε μια εξεγερτική ζωή και μαθαίνει
να εκφράζεται με ακρίβεια αλλά και ρευστότητα.

Όταν αναπτυχθεί κόβει σαν καλοακονισμένο μαχαίρι.

Ομάδα Βιβλίου/ Αρχείου “κιτάπι”, από την κατάληψη Ευαγγελισμού