Σχετικά με τις Εκδηλώσεις

Η mpalothia δεν φέρει καμία ευθύνη, για το αν κάποια από τα στοιχεία των δημοσιευμένων δράσεων μπορεί να είναι ανακριβή, ή αν αυτές δεν πραγματοποιηθούν είτε για όποιο άλλο πρόβλημα αφορά τις δράσεις και εκδηλώσεις. Εμείς τα μεταφέρουμε όπως μας τα αποστέλλουν.

Διαβάστε προσεκτικά τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής.
Για περισσότερες διευκρινήσεις, θα πρέπει να απευθυνόσαστε στους διοργανωτές των events.

Η συμμετοχή, είναι ατομικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και σε καμία περίπτωση οι ενημερώσεις σχετικά με τις διάφορες δράσεις, δεν θεωρούνται παρότρυνση.
H αλληλεγγύη και η συμμετοχικότητα, έχουν αποτέλεσμα μόνο αν είναι συνειδητοποιημένες πράξεις.