Ορισμένες απλές οδηγίες, για να έχετε την πλήρη εμπειρία χρήσης του Κινηματολογίου, προκειμένου να εντοπίζετε εύκολα τις εκδηλώσεις που σας ενδιαφέρουν, τις ακριβείς τοποθεσίες τους και όποια άλλα σχετικά στοιχεία (πχ, επικοινωνία, ιστοσελίδα, κλπ), έχουν κοινοποιήσει οι διοργανωτές/ριες των εκδηλώσεων.
Η εύρεση και ο τρόπος μετάβασής σας, γίνεται από τον χάρτη.

Παρακαλούμε τους διοργανωτές/ριες, να βάζουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, ώστε να διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενες/οι.

Στην μεγάλη (μηναία) προβολή του Ημερολογίου Δράσεων και Εκδηλώσεων, από τα εργαλεία στην εργαλειοθήκη στο επάνω μέρος του, μπορείτε να επιλέξετε τα εξής (από αριστερά προς τα δεξιά, όπως το βλέπετε):

☞ 1. Το πεδίο για αναζήτηση κάποιας/ων εκδήλωσης/ων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις ως κλειδιά αναζήτησης (πχ: λάρισα, απεργία, κλπ)

☞ 2. Κάνοντας κλικ με το mouse σας, στο ακριβώς δίπλα πεδίο με την ημερομηνία, θα σας ανοίξει ένα μικρό μηνιαίο ημερολόγιο, απ’ όπου μπορείτε να επιλέξετε την / τις ημερομηνία/ες που θέλετε, είτε με τα βελάκια δεξιά και αριστερά, να μεταβείτε σε παρελθούσες και σε νεότερες ημερομηνίες αντίστοιχα.

☞ 3. Από το δεξί μέρος της toolbar, μπορείτε να επιλέξτε ανάμεσα σε προβολή πινάκα (σαν μικρά blog posts) και συμπιεσμένης (ανά εξάδες).

☞ 4. Με το τελευταίο δεξί κουμπί, μπορείτε να επιλέξετε προβολή σε πλήρη οθόνη, για καλύτερη ανάγνωση (ανοίγει ένα pop-up παράθυρο που κλείνει πατώντας το κουμπί Χ στο δεξί μέρος).

☞ 5. Στο επάνω μέρος κάθε εκδήλωσης, υπάρχουν και τα σχετικά κουμπιά κοινοποιήσεων σε social-media, mail και αποθήκευση σε ατομικά ημερολόγια.